29. 11. 2013

DRI bo na podlagi pogodbe, ki jo je konec novembra sklenil z Darsom, izvajal strokovno svetovalne storitve za pridobitev državnega prostorskega načrta in vseh strokovnih podlag, potrebnih v postopku priprave državnega prostorskega načrta za dograditev druge predorske cevi predora Karavanke.

Vlada RS se je februarja 2013 seznanila s Poročilom meddržavne Komisije za cestni predor skozi Karavanke o nadaljevanju aktivnosti v zvezi z nadgradnjo predora ter se odločila, da se mora druga cev predora zgraditi ter pričeti obratovati v letu 2019 (Sklep Vlade RS št. 3700-1/2013/4). Glede na navedeno je potrebno sprejeti državni prostorski načrt najkasneje do leta 2015.

Strokovne storitve, ki jih opravlja DRI, obsegajo: nadzor nad pripravo projektne in prostorske dokumentacije, okoljskega poročila in ostalih strokovnih podlag, potrebnih za pripravo in sprejem državnega prostorskega načrta ter sodelovanje z inženirji in  projektanti Republike Avstrije pri usklajevanju glede izvedbe predorske cevi.

Nazaj