19. 05. 2023

Prejšnji teden je na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani potekal posvet o krepitvi potresne odpornosti objektov v Sloveniji v organizaciji Slovenskega društva za potresno inženirstvo, Gradbenega inštituta ZRMK in Inženirske zbornice Slovenije.

Na posvetu, ki ga je podprla tudi naša družba, so se strokovnjaki osredotočili na krepitev potresne odpornosti objektov, saj je Slovenija uvrščena med potresno ogrožena območja. Cilj je bil določiti tehnična in druga izhodišča z usmeritvami ter nadaljnje korake po sprejetju resolucije o krepitvi potresne varnosti v Sloveniji, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Na posvetu so bile predstavljene bogate izkušnje, spoznanja stroke, iniciative, strategije in aktivnosti po potresih na Hrvaškem ter lokalne intervencije za zmanjševanje tveganj zaradi potresov v Italiji. Udeleženci so bili seznanjeni z aktualnimi podatki o stanju potresne ogroženosti stavb v Sloveniji ter izkušnjami in izzivi pri popotresni obnovi Posočja. Posvet se je zaključil z okroglo mizo, na kateri so udeleženci razpravljali o izzivih in priložnostih pri preventivnih ukrepih za povečanje potresne odpornosti objektov v Sloveniji, saj na primer sočasno z energetsko sanacijo stavb ni zakonsko določena tudi obvezna protipotresna sanacija. Sledila sta razprava in sprejetje sklepnih ugotovitev, pri čemer je bila stroka enotna, da so nujni nadaljnji koraki za zmanjšanje potresnega tveganja, predvsem zagotovitev stabilnega financiranja. Osnovno sporočilo posveta je namenjeno predvsem državi, da bo morala čim prej sprejeti ustrezne akte za povečanje potresne odpornosti objektov v Sloveniji.

Nazaj