17. 08. 2023

Skoraj dva tedna je minilo od najhujših poplav v zgodovini države, a odpravljanje njihovih posledic bo trajalo še dolgo. Za preprečitev nadaljnje škode in dodatnih stroškov je ključno upoštevati strokovne postopke čiščenja, sušenja in sanacije stavb

Gradbeni inštitut ZRMK je pripravil natančne napotke za strokovno sanacijo po poplavah. Opisano je pravilno čiščenje prostorov in okolice po odteku vode, postopek ocenjevanja nosilne konstrukcije ter načini sušenja in sanacije različnih stavbnih elementov.   

Pomembno je, da se s prenovo objektov zagotovi večja varnost objektov in njihova odpornost proti naravnim nesrečam ter upoštevajo načela trajnostne gradnje in nove klimatske razmere, ki prinašajo pogostejše ekstremne vremenske dogodke. To bo omogočilo učinkovitejšo zaščito pred morebitnimi prihodnjimi naravnimi katastrofami ter zmanjšalo njihovo škodo.

Nazaj