30. 06. 2021

Prve celovite predstavitve DRI-ja študentkam in študentom Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (UM FGPA) in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) se je udeležilo okoli petdeset študentov obeh gradbenih fakultet, odzvali pa so se tudi profesorji UM FGPA.

Srečanje smo začeli na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru, kjer smo študentom predstavili možnosti sodelovanja z DRI-jem in Gradbenim inštitutom ZRMK – od opravljanja študentskega dela in obvezne prakse do štipendiranja. Po predstavitvi, v okviru katere je svojo karierno pot predstavil nekdanji štipendist, ki danes vodi zahtevne železniške projekte, je sledil ogled gradbišč. Pod strokovnim vodstvom smo si ogledali gradnjo viadukta Pesnica in predora Pekel, ki nastajata v okviru nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj. Srečanje smo zaključili v sproščenem vzdušju.

Z odzivom udeležencev smo zelo zadovoljni, saj menimo, da je zgodnje vzpostavljanje stikov s študenti, našimi bodočimi kadri, izjemno pomembno. Takoj po dogodku so izkazali zanimanje za kadrovske štipendije – v študijskem letu 2021/22 jih razpisujemo devet – in študentsko delo.

Srečanje s študenti je v celoti izpolnilo naša pričakovanja, zato bomo tovrstne dogodke, ki utrjujejo sinergijo med gospodarsko in akademsko sfero, organizirali tudi v prihodnje. Ravno zato, torej z namenom, da bi postal tradicionalen, smo dogodek poimenovali Srečevanja inženirjev prihodnosti.

Nazaj