04. 11. 2013

Konec oktobra je DRI z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor - s partnerjem v skupnem nastopu - sklenil pogodbo za nadzor nad projektom vzpostavitve digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.

Cilj projekta je pokritje celotnega slovenskega železniškega omrežja s sistemom digitalnih komunikacij GSM-R. V ta namen bo zgrajeno kabelsko omrežje, ustrezno število baznih in repetitorskih postaj za pokrivanje prog z radijskim signalom ter vse ostale naprave in sistemi za nemoteno delovanje sistema GSM-R. Poleg tega bo omogočena interoperabilnost z železniškimi sistemi upravljavcev v sosednjih državah. Sestavni del projekta je tudi izgradnja novega dispečerskega sistema.

Projekt obsega celotno železniško omrežje (okoli 1200 km prog) in je razdeljen na dve glavni fazi: prva faza obsega izvedbo del na pilotnem odseku Sežana-Šentilj. V okviru druge faze pa sledi nadaljevanje izvedbe na vseh preostalih glavnih in regionalnih progah slovenskega železniškega omrežja.

Nazaj