25. 01. 2024

V močni mednarodni konkurenci je bil DRI kot del konzorcija uspešen pri izboru izvajalca za izvajanje tehnične pomoči Javnemu podjetju Putevi Srbije pri vzdrževanju in izboljšanju sistema oddaje del/javnega naročanja.

Vodilni partner je IRD Engineering iz Italije, poleg DRI pa sta v konzorciju še VZB Capital & Advisory LLC iz Srbije in IRD Engineering LLC iz Srbije. Vrednost pogodbe, ki jo v imenu in za račun Republike Srbije sklepa Evropska komisija, je dobre 3 milijone evrov. Predmet pogodbe je tehnična pomoč Javnemu podjetju Putevi Srbije pri vzpostavitvi in izvajanju učinkovitega upravljanja in vzdrževanja prometne infrastrukture na avtocestah in državnih cestah.

V 36 mesecih bo ekipa strokovnjakov, v kateri bodo sodelovali naši sodelavci iz Službe za premostitvene objekte, betonska dela in opremo, Sektorja za tehnično urejanje prometa, Službe za gospodarjenje z infrastrukturo in Službe za prometno planiranje, razvila metodologijo za načrtovanje večletnega financiranja na podlagi rezultatov pri vzdrževanju cest, pripravila pravilnik s tehničnimi specifikacijami za vzdrževanje državnega cestnega omrežja, izboljšala standardne razpisne dokumente za pogodbe o vzdrževanju cest na podlagi rezultatov, dodatno razvila sistem upravljanja cest v okviru sporazumov o ravni storitev za državne ceste prve kategorije in prenesla znanje relevantnim deležnikom.

Nazaj