19. 01. 2023

10. januarja je v organizaciji DRI in ob sodelovanju mednarodnega železniškega združenja UIC na sedežu DRI potekal simpozij o prihodnjem mobilnem komunikacijskem sistemu (FRMCS).

Predstavitve, ki so jih pripravili predstavniki UIC, ERA, AKOS in industrije, so bile odlično izhodišče za razpravo in izmenjavo mnenj med prisotnimi predstavniki DRSI, podjetja SŽ - Infrastruktura, Urada vlade za informacijsko varnost, Univerze v Ljubljani (FE in FGG), Madžarskih železnic (MAV), AŽP in DRI.

Radijski komunikacijski sistem FRMCS, naslednik obstoječega sistema GSM-R, bo v prihodnjih letih postal ključni sistem v železniškem okolju in bo podlaga za uvajanje sodobnih tehnoloških rešitev za vodenje prometa ter storitve v potniškem in tovornem prometu.

Pri vzpostavitvi sistema GSM-R, enega največjih in tehnološko najzahtevnejših projektov na slovenskem železniškem omrežju, je kot izvajalec inženirskih storitev sodeloval tudi DRI.

Glavna dela so obsegala izvedbo dobrih 1200 kilometrov optičnih in energetskih kabelskih povezav vzdolž celotne javne železniške infrastrukture ter gradnjo prenosnega omrežja s sinhrono digitalno hierarhijo z aktivno in pasivno komunikacijsko opremo. Zgrajenih je bilo tudi 244 baznih in 112 repetitorskih oddajno-sprejemnih postaj, ki pokrivajo celotno omrežje, vključno s predori in drugimi težje dosegljivimi območji.

Projekt je vključeval tudi ureditev 134 telekomunikacijskih prostorov, dobavo in montažo dispečerskega sistema, ki zajema 215 enot, ter postavitev centralnega sistema na centralni postaji Ljubljana.

Nazaj