12. 10. 2022

V torek, 11. oktobra, se je DRI udeležil kariernega dne, ki ga je organiziralo Društvo študentov gradbeništva Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Na dogodku so bili študentom predstavljeni zanimivi aktualni gradbeni projekti. Projekt nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja sta predstavila vodja Projekta železnice 2 Simon Vranc in nadzornik Tomaž Goričan. Vodja Sektorja za kadrovske in splošne zadeve Katerina Zupančič je vsem udeležencem predstavila možnosti štipendiranja in opravljanja študentskega dela, zainteresiranim študentom pa podala tudi podrobnejše informacije o družbi. Mag. Borut Žličar, direktor Področja železnic, se je udeležil okrogle mize »Kaj pričakujejo delodajalci od študentov/mladih inženirjev in obratno?« Vsi sodelujoči so študente spodbudili, naj si že med študijem nabirajo izkušnje z različnih področij gradbeništva, za kar imajo trenutno številne možnosti. Poznavanje področij in seznanjenost s specifikami posameznih faz investicijskih projektov sta dobri popotnici mladim inženirkam in inženirjem na karierni poti.

Nazaj