14. 06. 2024

Na Gradu Štanjel so nedavno podelili bienalne nagrade in priznanja Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja, ki spodbujajo strokovnost in participacijo v prostorskem načrtovanju.

Priznanje Maksa Fabianija je prejelo projektivno podjetje Elea iC za strokovne podlage za državni prostorski načrt nadgradnje gorenjske proge na odseku Ljubljana–Kranj/Naklo – predstavitev urbanističnih rešitev na urbanem območju MOL. Elea iC je projekt izvedla v konzorciju s SŽ-projektivnim podjetjem Ljubljana, Projektom Nova Gorica in Tiringom. Pomembno vlogo sta imeli tudi naši sodelavki mag. Arabela Križ Galič, univ. dipl. inž. kraj. arh. in Ana Pezdirc, univ. dipl. inž. arh. iz Sektorja za prostorsko in tehnično pripravo projektov, ki ga vodi mag. Barbara Likar, univ. dipl. inž. rud.

Žirija je posebej pohvalila smelost metodoloških korakov, jasen oblikovalski pristop ter prostorsko občutljivost avtorjev, ki so uporabili interdisciplinarno sodelovanje z deležniki in strokovnjaki. Projekt je izstopal zaradi celovitega pristopa in aktivnega dialoga med različnimi strokovnjaki s področja železniškega in cestnega prometa, komunalne infrastrukture, gradbenih konstrukcij, predorogradnje, arhitekture, krajinske arhitekture in vodnogospodarskih ureditev. Izpiljenost končnega izdelka temelji tudi na neformalnih usklajevanjih z lokalnimi skupnostmi in inženirjem DRI kot predstavnikom naročnika.

Nazaj