23. 05. 2013

V četrtek, 23. maja 2013, je 16 inženirskih podjetij podpisalo partnerski sporazum za izvedbo izobraževanj v okviru kompetenčnega centra »Gradimo trajno«, ki je bil izbran na javnem razpisu Javnega sklada Republike Slovenije  za sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015.

V okviru projekta, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, vrednega 478.460,00 evrov, se bodo 303 zaposleni vključili v usposabljanja s področja trajnostne gradnje.

Skupni interes partnerstva je sistematičen pristop k dvigu usposobljenosti in strokovnosti zaposlenih, izmenjava dobrih poslovnih praks med partnerji, izboljšanje ugleda inženirske stroke ter s tem konkurenčnosti podjetij in zaposlenih.

V okviru projekta bo vzpostavljen kompetenčni model, ki bo definiral potrebne kompetence in znanja za šest tipičnih profilov: vodja projekta, nadzornik gradbenih del, nadzornik elektro del, nadzornik strojnih del, tehnolog ter ostali strokovnjaki (projektanti, prometniki, izdelovalci strokovnih podlag).

Zaposleni se bodo v obdobju 2013 – 2015 vključili v 1722 usposabljanj, ki bodo obsegala interna izobraževanja, udeležbo na tečajih, delavnicah, sejmih ter strokovne oglede gradbišč in izvedenih objektov in stavb v Sloveniji in tujini.

Vodilni partnerici pri projektu sta družbi  SGS Slovenija, d.o.o. in DRI upravljanje investicij, d.o.o., sodelujejo pa tudi BPI, d.o.o., Domplan d.d., Lineal d.o.o., Protim Ržišnik Perc, d.o.o., Sava projekt, d.d., Edil, d.o.o., ZIM, d.o.o., GEA CONSULT, d.o.o., HIDROINŽENIRING, d.o.o., Mani, d.o.o., Valide, d.o.o., Mosting, d.o.o., STIA NG d.o.o. ter Aldi Aleš Dimitrij s.p.

Nazaj