22. 08. 2012

DRI je v okviru projekta, katerega investitor je bila Mestna občina  Ljubljana uspešno izvedel  nadzor nad  gradnjo mostu preko Ljubljanice in podaljškom Njegoševe ceste med Roško in Zaloško cesto.

Projekt vzpostavitve ljubljanskega notranjega obroča povezuje tri in štiri pasovne ceste in ulice: Tivolsko, Aškerčevo, Zoisovo, Karlovško, Cesto za Gradom, Roško, Njegoševo in Masarykovo. Ključni del obroča je novi - Fabianijev most med Roško in Njegoševo cesto. 

Fabianijev most ima dva nivoja – zgornji je namenjen motornemu prometu, spodnji pa pešcem in kolesarjem. Spodnji most povezuje obrežne poti ob Ljubljanici. Zgornja konstrukcija mostu je namenjena motornemu prometu, ki poteka po dveh voznih pasovih v vsako smer.

Na južni strani objekta so omogočeni dostopi za pešce, invalide in kolesarje v spodnji del mostu. Na vzhodni in zahodni strani mostu sta stopnišči, na vzhodni strani pa tudi dvigalo.

Nazaj