21. 10. 2015

Dolgo pričakovana Poljanska obvoznica Škofja Loka, dolga 3.932 metrov, je bila včeraj uradno predana v uporabo. Najzahtevnejši sta bili gradnja predora pod vzpetino Sten v dolžini 712 metrov in 492 metrov dolgega ubežnega rova.

Na obvoznici je sedem mostov, šest križišč, od tega tri krožišča, po dva podvoza in podhoda, izvedena je regulacija vodotoka v dolžini 488 metrov in protihrupnih ukrepov v dolžini 1.157 metrov, priključkov v skupni dolžini 3.895 metrov, elektro in strojne opreme ter prometne opreme in signalizacije.

Vrednost projekta izgradnje obvoznice Škofja Loka je bila ocenjena na 51,8 mio EUR, od tega je 85 odstotkov upravičenih stroškov oziroma 35 mio EUR sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Z novo obvoznico je staro mestno jedro razbremenjeno prometa,  zagotovljena je boljša prometna varnost vseh udeležencev v prometu, izboljšana kakovost bivanja prebivalcev Škofje Loke ter izboljšana dostopnost in povezanost Poljanske doline z osrednjo Slovenijo.

DRI je na projektu izvajal konzultantske in inženirske storitve.

Nazaj