23. 10. 2015

Zaključil se je projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 3. sklop, ki je obsegal gradnjo dveh novih  vodovodov, Bašelj–Kranj v dolžini deset kilometrov in Zadraga–Naklo, dolgega sedem kilometrov, ter gradnjo objektov vodohrana Zeleni hrib in ultrafiltracije Bašelj. Tako je več kot 50.000 prebivalkam in prebivalcem Kranja, Nakla in Preddvora zagotovljena večja zanesljivost pri oskrbi s pitno vodo in še boljša kakovost vode.

Skupna investicija je znašala 12,6 milijona evrov, od tega je 6,6 milijona evrov prispevala EU iz sredstev Kohezijskega sklada, nekaj več kot milijon evrov je sredstev Ministrstva za okolje in prostor, slabih pet milijonov pa so prispevale sodelujoče občine.

DRI je v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop opravljala svetovalne in inženirske storitve.

Nazaj