04. 01. 2012

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije je v sodelovanju z Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije ter Ministrstvom za gospodarstvo pripravila katalog »Slovenia Excellence in Construction, Engineering and Project Design«.

Katalog predstavlja najodmevnejše dosežke slovenskih podjetij s področja gradbeništva zadnjih let, namenjen pa je predvsem potencialnim novim naročnikom na tujih trgih. Pri pripravi kataloga je sodelovalo 34 slovenskih podjetij in ustanov s področja gradbeništva, inženiringa in projektiranja, med njimi tudi DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Nazaj