17. 05. 2019

Poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d.o.o. je sprejelo sklep, na podlagi katerega se je 17. 5. 2019 zaposlenim v družbi izplačal regres za leto 2019 v višini 1.200,00 EUR.

Nazaj