27. 05. 2022

Na podlagi 131. člena Zakona o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V primeru, da ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

Višino regresa za letni dopust na podlagi 18. člena Pravilnika o plačah in denarnih prejemkih s sklepom določi poslovodstvo. Regres za letni dopust za leto 2022 po odločitvi poslovodstva znaša 1.800,00 EUR.

Višina izplačila regresa za letni dopust je določena v skladu z v Letnem načrtu družbe za leto 2022 predvidenim zneskom izplačila in upoštevaje razmere, v višini 93,6 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji ter upoštevaje, da znesek ne presega zneska, določenega v tretji alinei tretjega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zneska določenega v trinajsti točki 44. člena Zakona o dohodnini, to je, da višina regresa ne presega 100 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Na enakih pravnih podlagah je bil po sklepu direktorja družbe in v enaki višini izplačan tudi regres v odvisni družbi.

Skupna višina v družbi izplačanega regresa za letni dopust za leto 2022, izplačanega zaposlenim v DRI upravljanje investicij d. o. o. znaša na dan izplačila 872.325,00 EUR, v odvisni družbi Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o. pa 75.690,00 EUR.

Nazaj