07. 02. 2012

DRI upravljanje investicij, d.o.o. je bil kot partner v skupnem nastopu z madžarsko svetovalno družbo Balcon in hrvaškim lokalnim partnerjem, družbo Mikroprojekt, izbran kot najprimernejši ponudnik za svetovanje hrvaškim organom s področja prometa pri identifikaciji, oceni in pripravi projektov IPA (Instrumentov za predpristopno pomoč Evropske unije).

Naloge, katerih rok za dokončanje je 16 mesecev, obsegajo predvsem:

  • usposabljanje hrvaških organov v sklopu prometnega in finančnega ministrstva za črpanje EU sredstev iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA),
  • sodelovanje pri pripravi projektov s področja železnic (modernizacija železniške infrastrukture) in pomorstva (pomorske poti, pristanišča),
  • oblikovanje metodologij, navodil, vsebine dokumentacij za prijavo projektov,
  • šolanja (»on the job« treningi, seminarji, …), prenose dobrih praks in znanj z istovrstnih področij v sosednjo državo.

DRI bo okviru pogodbe, vredne 549.200 evrov, zadolžen za področje ekonomike projektov.

S pridobitvijo tega posla, pri katerem bo DRI uporabil znanja in izkušnje iz tovrstnih projektih v Sloveniji, si družba utrjuje položaj tudi na tujih trgih.

Nazaj