13. 06. 2016

DRI upravljanje investicij, d.o.o. je danes sklenil pogodbo z Direkcijo za javne gradnje, organom v sestavi Ministrstva za trajnostni razvoj in turizem Črne gore, za revizijo projektne dokumentacije in nadzor nad gradnjo čistilne naprave ter kanalizacijskega sistema v občini Berane, na severovzhodu Črne gore.

Sklenjena pogodba je rezultat uspešne prijave na javni razpis, kjer je DRI upravljanje investicij, d.o.o., ki bo dela izvajal v skupnem nastopu z družbo Projekt d.d. Nova Gorica, v številni mednarodni konkurenci prejel največ točk.

Dela, katerih investicijska vrednost znaša skoraj 11 milijonov evrov in bodo predvidoma zaključena v slabih letih, se bodo izvajala v dveh sklopih; v okviru prvega bo izdelana revizija projekta za gradbeno dovoljenje, drugi sklop pa obsega nadzor nad gradnjo čistilne naprave z zmogljivostjo 20.000 populacijskih enot ter 21 kilometrov dolgega kanalizacijskega sistema.

Pridobljeni posel utrjuje položaj DRI upravljanje investicij d.o.o. tudi na področju komunalne infrastrukture, kjer se družba ponaša s številnimi uspešno zaključenimi projekti. Primerljivi projekti, ki jih je družba doslej uspešno izvedla, so svetovanje in nadzor nad gradnjo čistilnih naprav v Cerknici, Kasazah, Retečah, Železnikih, Žireh, Podpeči in Bohinju ter na Jesenicah, Muti in Ptuju.

Nazaj