14. 09. 2011

DRI upravljanje investicij, d.o.o. je v skupnem nastopu s Projektom d.d. Nova Gorica sklenil pogodbo za inženirske storitve pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore, ki ga skupaj izvajajo občine Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri.

Projekt, ki ga sofinancirata Kohezijski sklad EU in Republika Slovenija, je eden največjih in tako finančno kot tudi gradbeno-tehnično najzahtevnejših projektov, ki se bo v občini Škofja Loka izvajal v prihodnjih letih. Predvidoma bo projekt zaključen konec oktobra 2014, ko bo zaključeno enoletno poskusno obratovanje na novi čistilni napravi v Retečah.

S pridobitvijo posla DRI nadaljuje trend uspešnega delovanja tudi na področju vodne in komunalne infrastrukture.

Nazaj