06. 02. 2012

V Evropskem parlamentu je 6. februarja potekala konferenca z naslovom Multimodalna infrastruktura za prihodnost: TEN-T v Sloveniji in zunaj njenih meja.

Na dogodku, ki ga je organizirala evropska poslanka Tanja Fajon, so predstavniki slovenskega ministrstva za promet, DRI, PNZ in Luke Koper v luči revizije predvidenega financiranja osrednjega TEN - T prometnega omrežja predstavili pomen vseevropskih prometnih koridorjev čez našo državo. Gregor Pretnar iz PNZ-ja je udeležencem konference predstavil izsledke študije »Prednosti prometnih koridorjev, ki potekajo skozi Slovenijo glede na konkurenčne koridorje«, ki sta jo po naročilu Ministrstva za promet in SVLR v skupnem nastopu izdelala DRI in PNZ.

Predstavniki Slovenije dr. Janez Požar s slovenskega ministrstva za promet, Sebastjan Šik iz Luke Koper, vodja sektorja za investicije v DRI mag. Tomaž Košič ter Gregor Pretnar iz PNZ-ja, ki je predstavil študijo o tekmovalnosti prometnih koridorjev čez Slovenijo, so v razpravi opozorili na pomen V. in X. vseevropskega koridorja (Benetke - Trst/Koper - Ljubljana - Budimpešta - Kijev), ki predstavlja najboljšo in najkrajšo povezavo med jugovzhodno in vzhodno Evropo. "Gre za hrbtenico sistema, ki združuje komercialne in logistične strukture in neposredno zadeva 20 evropskih regij," je še opozorila organizatorica dogodka.
 
V DRI pozdravljamo pobudo Ministrstva za promet in evropske poslanke, saj je tovrstna podpora slovenskim železniškim projektom v Evropskem parlamentu nujna pri prepoznavanju Slovenije in njene osrednje lokacije kot ključnega dela v prihodnjem TEN-T omrežju, kar bi bilo potrebno upoštevati pri identificiranju projektov, ki so v evropskem interesu.

Nazaj