10. 05. 2012

Med 7. in 9. majem 2012 je v Dubrovniku v organizaciji Gradbene fakultete Univerze v Zagrebu potekala druga mednarodna konferenca s področja cestne in železniške infrastrukture CETRA 2012, na kateri so s strokovnimi prispevki sodelovali tudi predstavniki DRI upravljanje investicij.
 
Mag. Nina Verzolak Hrabar je s soavtorjema Urošem Brumcem in Alešem Merkunom pripravila ter na konferenci predstavila referat z naslovom »Razumljiva, vidna in jasna informacija vozniku - ali jo znamo zagotoviti?«  (Understandable, visible and clear information to the driver – do we know how to provide it?). V referatu so avtorji obdelali problematiko prometne varnosti oz. prenasičenosti, neenotnosti in nesistematične postavitve prometne signalizacije ter voznikove sposobnosti zaznave in obdelave tovrstnih informacij. Zaradi aktualnosti problematike – delež starejših voznikov, katerih psiho-fizične sposobnosti z leti močno upadajo, se namreč povečuje – sta tako referat kot tematika v celoti vzbudila zanimanje pri udeležencih konference.

Kot soavtor je na konferenci sodeloval tudi Aleš Pavšek, ki je s strokovnjakoma iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter iz Slovenskih železnic sodeloval pri pripravi referata z naslovom »Železnice kot rešitev za cestne zastoje« (Railways as the solution for road congestions).

Ob zaključku konference so tako organizatorji kot udeleženci konference ocenili, da je šlo za uspešen strokovni dogodek, ki je udeležencem postregel s 146 strokovnimi prispevki avtorjev iz 39 držav sveta ter obenem ponudil priložnost za izmenjavo informacij in mnenj ter navezavo stikov.

Nazaj