08. 12. 2011

DRI upravljanje investicij, d.o.o. sklenil pogodbo za vodenje nadzora pri izvedbi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice, izgradnja čistilne naprave v občini Cerknica«DRI upravljanje investicij, d.o.o. je kot vodilni partner v skupnem nastopu s Projektom d.d. Nova Gorica sklenil pogodbo za inženirske storitve pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice, izgradnja čistilne naprave v občini Cerknica. Projekt sofinancirata Kohezijski sklad EU in Republika Slovenija. Pogodbo sta danes podpisala generalni direktor DRI upravljanje investicij Rajko Siročić in župan Občine Cerknica Marko Rupar.

Lokacija predvidene centralne čistilne naprave Cerknica - Dolenja vas velikosti 12.000 PE bo na lokaciji obstoječe čistilne naprave v Dolenji vasi, in sicer na desnem bregu Cerkniščice.

DRI bo skupaj s partnerjem v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC, naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter druge naloge.

S pridobitvijo posla DRI nadaljuje trend uspešnega delovanja tudi na področju okoljske infrastrukture.

Nazaj