13. 03. 2013

Generalni direktor DRI Saša Kovačič in župan občine Pivka Robert Smrdelj podpisala pogodbo za konzultantske in inženirske storitve pri treh investicijah, ki se izvajajo v okviru projekta »Čista Ljubljanica«.

Investicije, katerih skupna vrednost znaša dobrih 10 milijonov evrov in so sofinancirane iz Kohezijskega sklada Evropske unije, obsegajo gradnjo kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Pivka, vodovoda v naseljih Buje in Kal ter čistilne naprave Pivka.

V letih 2013, 2014 in 2015 je predvidena izgradnja 12.512 m fekalne kanalizacije z 8 črpališči. Istočasno je predvidena sanacija oziroma prestavitev obstoječe kanalizacije, ki bo nato služila kot meteorna kanalizacija, obnova vodovodnega omrežja, izgradnja optičnega omrežja ter ureditev ulic. Po izgradnji celotnega sistema kanalizacije je predvideno, da bo priključenost na odvajanje in čiščenje odpadnih vod stoodstotna, kar pomeni, da bo vsem gospodinjstvom in gospodarskim subjektom v aglomeraciji Pivka zagotovljena priključitev na fekalno kanalizacijo. V naselju Buje je predvidena gradnja okoli 2.000 metrov dolgega vodovodnega sistema, komplet s črpališčem in novim rezervoarjem, kapacitete 50 m3.

Čistilna naprava Pivka, velikosti 6.500 PE, bo predvidoma zgrajena do sredine leta 2014.

DRI je lansko leto uspešno zaključil projekt centralne čistilne naprave Ptuj, velikosti 68.000 PE, za katero je bilo decembra pridobljeno uporabno dovoljenje. Zaključujejo se tudi dela na centralni čistilni napravi Kasaze v občini Žalec, velikosti 60.000 PE. Soroden projekt je v teku tudi v občini Cerknica, kjer je v teku izgradnja čistilne naprave, ki se prav tako kot pivške investicije, izvaja v okviru projekta "Čista Ljubljanica".

S pridobitvijo posla DRI, ki pri tem projektu sodeluje v skupnem nastopu kot vodilni partner, nadaljuje trend uspešnega delovanja ter utrjuje svoj položaj tudi na področju komunalne infrastrukture.

Nazaj