20. 04. 2020

Danes je bila sklenjena pogodba med DRI in 2TDK za »Izvajanje storitev nadzora in varnostne koordinacije pri izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri gradnji drugega tira železniške proge DivačaKoper.

Skladno s sklenjeno pogodbo zadolžitve DRI obsegajo nadzor nad gradnjo, koordinacijo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, spremljanje zunanje kontrole kakovosti, pregled in potrditev PZI in druge tehnične dokumentacije ter sodelovanje pri pregledu, prevzemu in primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje oziroma v uporabo.

Po besedah skrbnika pogodbe mag. Roberta Oblaka bo izvajalec uveden v delo že v prihodnjih dneh. Konzorcij (Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel) mora nato v štirih mesecih izdelati projekt za izvedbo, čemur bodo sledila dela na terenu;  gradnja dveh mostov in galerije čez dolino potoka Glinščica. Po načrtovani časovnici se bo gradnja objektov, katere vrednost znaša 8,5 milijona evrov,  pričela predvidoma avgusta letos in končala konec novembra prihodnje leto.

Na podlagi uspešno pridobljenih evropskih sredstev, k čemer je kot pripravljalec vloge pomembno prispeval tudi DRI, bo projekt sofinanciran iz sklada Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) v višini do 85 % upravičenih stroškov.

Za zagotovitev učinkovitega prezračevanja predorov T1 in T2 bodo vsi objekti (predora, mostova in galerija) izvedeni kot enovita predorska cev. Mostova Glinščica 1 in 2 (v obliki škatlaste konstrukcije) bosta z galerijama povezana s predoroma T1 in T2. Zasnovana sta kot prednapeti prostoležeči konstrukciji zaprtega škatlastega prereza, s po enim svetlim razponom. Povezovala ju bo galerija Glinščica enakega prereza.

Dolino potoka Glinščica tako premoščajo trije povezani objekti, skupne dolžine 219 m. S tem se kar najbolj omeji vpliv železniškega prometa na občutljivo okolje zavarovanega območja doline Glinščice.

Nazaj