20. 09. 2011

DRI upravljanje investicij bo v okviru pogodbe, ki jo je sklenil z Javnim podjetjem Putevi Srbije, uskladil obstoječe srbske tehnične smernice za ceste z evropskimi standardi.

Gre za strokovno zelo obsežen in zahteven projekt, katerega končni rezultat bo predvsem sklop dokumentov in standardov s področja načrtovanja, gradnje, vzdrževanja in izvajanja nadzora gradnje cestne infrastrukture.

V delovni skupini, ki jo vodi mag. Robert Oblak, vodja sektorja za kakovost, tehnologijo in razvoj, sodeluje še ca. 25 sodelavcev iz drugih organizacijskih enot družbe in zunanji sodelavci iz Slovenije in Srbije.

Izdelana tehnična dokumentacija bo upravljalcem cestne infrastrukture v Srbiji omogočila izvedbo aktivnosti na skoraj 16.000 kilometrov dolgem cestnem omrežju, ki bodo skladne z modernimi gradbenimi tehnologijami in trendi tržne ekonomije.

Naša družba je podobno naročilo pred leti izvedla za Direkcijo cesta Federacije Bosne in Hercegovine in javno podjetje Putevi Republike Srpske. Osnovni namen naloge je bil podati osnove za pregleden sistem klasifikacije cest v Bosni in Hercegovini, na podlagi katerih upravljalci oz. investitorji načrtujejo nadaljnje aktivnosti na državnem cestnem omrežju.

Nazaj