15. 05. 2020

DRI je z Direkcijo Republike Slovenije za vode sklenil novi pogodbi, vezani na projekt protipoplavne ureditve porečja Gradaščice – za etapi 1A in 2.

Etapa 1A obsega ureditve na območju Mestne občine Ljubljana, kjer bodo izvedene ureditve na območju Kozarij, urejeni bosta strugi Malega grabna in Gradaščice ter zgrajen nov razbremenilnik. Etapa 2 obsega ukrepe na območju občine Dobrova - Polhov Gradec; gradnjo suhega zadrževalnika Razori ter ureditve strug Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika.

Prva pogodba (sklop 1), v kateri DRI nastopa samostojno, vključuje izvedbo svetovalnih in inženirskih storitev pri etapah 1A in 2, obsega pa predvsem naloge v zvezi s pridobivanjem okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja, novelacijo investicijske dokumentacije in vloge za pridobitev evropskih sredstev ter pripravo projektne in razpisne dokumentacije.

Druga pogodba (sklop 2), sklenjena v skupnem nastopu s Projektom d. d. Nova Gorica, v kateri DRI nastopa kot vodilni partner, vključuje izvedbo inženirskih storitev (FIDIC – rumena knjiga) in nadzora nad gradnjo pri etapi 1A.

DRI je z aktivnostmi na projektu protipoplavne ureditve porečja Gradaščice pričel že marca lani, ko je z Direkcijo Republike Slovenije za vode (kot vodilni partner v skupnem nastopu z družbama Projekt d. d. Nova Gorica in Luz d. d.) sklenil pogodbo za izvedbo inženirskih storitev pri etapi 1B. Ta prav tako obsega vodnogospodarske ureditve na območju občine Dobrova - Polhov Gradec.

Nazaj