03. 04. 2012

Generalni direktor DRI g. Rajko Siročić in direktor JP Ceste Federacije Bosne in Hercegovine Filip Vujeva sta podpisala aneks k pogodbi za konzultantske storitve pri nadaljevanju  gradnje sarajevske obvoznice oz. za dokončanje del, ki so bila po prekinitvi pogodbe z izvajalcem SCT začasno ustavljena.

DRI bo konzultantske storitve izvajal z lokalnima partnerjema Divel in Zavodom za saobraćaj iz Sarajeva.

Gradbena dela, s katerimi bo izvajalec pričel v prihodnjih dneh in  bodo obsegala dokončanje del na 2 predorih, 3 viaduktih, dveh mostovih in trasi, bodo zaključena v letu 2012.

Nazaj