28. 03. 2022

DRI bo v študijskem letu 2022/2023 podelil deset kadrovskih štipendij, pet študentkam oz. študentom gradbeništva, dve s področja elektrotehnike, po eno pa s področij geologije, ekonomije in prava.

smer študija stopnja študija število
gradbeništvo različnih smeri 1. ali 2. stopnja 5
NTF: geologija 1. ali 2. stopnja 1
ekonomija 2. stopnja 1
elektrotehnika 1. ali 2. stopnja 2
pravo  1. ali 2. stopnja 1

Prijave (s potrdilom o vpisu in potrdilom o opravljenih izpitih) sprejemamo v Sektorju za kadrovske in splošne zadeve do 15. septembra 2022. 

Razpisi so objavljeni na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Nazaj