11. 11. 2015

Včeraj, 10. novembra 2015, je bil uradno predan v uporabo pilotni projekt varne šolske poti z upoštevanjem človeškega dejavnika. K uresničitvi projekta je z donatorskimi sredstvi prispeval tudi DRI.

V okviru projekta, izvedenega na območju podružnične šole in vrtca Trje v občini Žalec, je bila zasnovana, izdelana in nameščena urbana oprema in prometna signalizacija v skladu s konceptom predvidljivih cest, ki temelji na upoštevanju človeškega dejavnika pri načrtovanju prometnih ureditev. Urbana oprema, ki jo sestavljajo table s prepoznavnimi ilustracijami, talne označbe na pločniku in vozišču ter pisani stebrički, ustvarja podobo ceste in obcestnega prostora, ki vozniku posreduje jasne informacije in ga opozarja na morebitne nevarnosti ter tako vpliva na njegove odločitve in reakcije med vožnjo. 

Izvedeni projekt je prvi tovrstni v Sloveniji in predstavlja primer prenosa znanja in dobrih praks iz držav z razvito prometno kulturo v slovenski prostor.

Nazaj