15. 07. 2015

DRI je z Upravo RS za pomorstvo, organom v sestavi Ministrstva za infrastrukturo, v začetku meseca julija 2015 podpisal pogodbo za izvedbo nadzora pri poglabljanju vplovnega kanala v bazen I v koprskem pristanišču od kote –14,7 do –15 metrov.

Gre za poglabljanje vplovnega kanala v bazen I, na območju severno od marine Koper, dolžine ca. 1.500 in širine približno 150 metrov, predvidena količina izkopa je 15.000 m³. Poglabljanje se bo vršilo iz posebnega plovila z brananjem in izkopom s posebnim bagrom.

Dela poleg poglabljanja vplovnega kanala zajemajo tudi pripravo vmesne izcedne deponije, odvoz izkopanega in odcejenega materiala v kaseto bodočega kamionskega terminala, pripravo kasete (uvozi in izvozi, nadvišanje obrobnih nasipov in izvedba dodatnih dostopnih poti) ter izvedbo hidrografskih posnetkov.

Nazaj