09. 06. 2023

Kako pomemben je inženirski, projektantski in geološki vidik projekta Drugi tir, so predstavili strokovnjaki na konferenci Izzivi gradnje drugega tira, odsek Črni Kal–Koper, ki je potekala 8. junija v Lipici. O vlogi inženirja oz. nadzora na projektu Drugi tir je govorila naša sodelavka Karmen Košutar.

V uvodu konference je Marko Brezigar, direktor družbe 2TDK, izpostavil pomen hitrega dokončanja proge, saj sosednje države pospešeno gradijo nove železniške povezave. Drago Dvanajščak iz družbe 2TDK se je osredotočil na podatke povezave z izgradnjo osmega predora Škofije. Nanj se je v nadaljevanju navezal dr. Vojkan Jovičić iz podjetja Irgo, ki je izpostavil, da je težavo pri gradnji predora Škofije predstavljalo predvsem nizko nadkritje na določenih odsekih, zato so bili potrebni nekateri posebni ukrepi. Dr. Vlado Vukadin iz podjetja Irgo Consulting pa je poudaril pomen in potrebo po geološko-geotehnični in hidrogeološki spremljavi na projektu gradnje drugega tira. Marjan Pipenbaher, avtor treh viaduktov na drugem tiru, Glinščice, Gabrovice in Vinjana, je spregovoril o izzivih pri umeščanju viaduktov v prostor, tako viadukta Glinščica v Krajinski park Beka, kot viadukta Gabrovica, ki poteka pod avtocestnim viaduktom, kjer so prisotni izjemni vremenski pojavi (burja, neurja, vodne trombe …), nekaj težav pa je projektantom povzročal tudi viadukt Vinjan, predvsem zaradi trenutno mirujočega fosilnega plazu.

Karmen Košutar je v svojem predavanju izpostavila, da ima nadzor oz. inženir eno izmed ključnih vlog pri projektu. V ekipi inženirja je 60-75 strokovnjakov. Sestavljajo jo nadzorniki za predore, premostitvene objekte, strojne in elektro inštalacije in železniške podsisteme ter koordinatorji za zdravje in varnost pri delu in podporna ekipa. Podrobno je opisala posamezne naloge, ki se izvajajo pri inženirskem nadzoru in izpostavila pomen dobre komunikacije med vsemi sodelujočimi na projektu. Poudarila je nujnost sodelovanje z naročnikom, projektantom, izvajalci, lokalno skupnostjo, civilnimi iniciativami in ostalimi udeleženci ter sprotnega reševanja vsakodnevnih težav, ker to pripomore k izvedbi projekta v predvidenih časovnih okvirjih.

»Čeprav ima DRI kot inženir pogodbene obveznosti do naročnika, mora zmeraj vzdrževati neodvisno držo in enakovredno razdaljo med naročnikom in izvajalci, pri čemer se ne postavlja na nobeno stran v kakršnem koli sporu ali konfliktu,« je poudarila. In pri tem je treba »ves čas upoštevati visoka merila etičnega kodeksa Inženirske zbornice Slovenije, kot so nepristranskost mnenj, zagotavljanje tajnosti podatkov, transparentnost."

Nazaj