02. 10. 2015

DRI je kot član Združenja za svetovalni inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije sodeloval na strokovnem posvetu Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu, ki je potekal na GZS. Generalni direktor Jurij Kač je v okviru uvodnega sklopa, ki je obravnaval vlogo in pomen svetovalnega inženiringa, predstavil dvajsetletne izkušnje družbe na področju svetovalnega inženiringa.

V nadaljevanju je Marko Movrin, vodja projekta Pragersko–Hodoš predstavil realizacijo omenjenega projekta in razvoj svetovalnega inženiringa pri izvedbi železniške infrastrukture.

Nazaj