28. 04. 2015

22. in 23. aprila je v Portorožu potekal 12. kongres o cestah in prometu, na katerem se je DRI predstavil z razstavnim prostorom ter s številnimi strokovnimi prispevki.

V okviru sklopa »Gospodarjenje in upravljanje s prometno infrastrukturo – železnice, letališča, pristanišča, programi in realizacija« je bil predstavljen prispevek z naslovom Vpliv vzdolžnega nagiba pri načrtovanju nove železniške infrastrukture med Ljubljano in Jadranskim morjem, ki obravnava variante novih železniških povezav na relacijah Koper–Divača-Trst/Ljubljana z vidika zmanjšanja porabe energije in časovnih stroškov.   

V okviru vedno aktualnega tematskega sklopa, namenjenega prometni varnosti, so bili predstavljeni prispevki, ki se nanašajo predvsem na koncept predvidljivih in odpuščajočih cest; Predvidljive ceste: Analiza koncepta in predlog implementacije v Sloveniji, Predvidljive ceste: Ukrepi za zagotavljanje predvidljivih cest (SER ukrepi), Predvidljivost ter odpuščanje napak na avtocestah v RS, Odpuščajoče ceste: osnova za trajnostno prometno varno načrtovanje cestne infrastrukture ter Prometna varnost in motnje v zaznavi.

Poleg navedenih referatov, ki bo bili predstavljeni udeležencem kongresa, so strokovnjaki iz DRI pripravili oz. sodelovali pri pripravi referatov s področja trajnostnega razvoja prometa, gospodarjenja in upravljanja s prometno infrastrukturo ter načrtovanja, projektiranja in gradnje prometnic in predorov.  

Številčnost in kakovost prispevkov, nastalih v avtorstvu ali soavtorstvu strokovnjakov iz DRI, utrjuje podobo družbe, katere konkurenčno prednost predstavljajo prav specialna znanja in številne strokovne izkušnje zaposlenih.

Organizator 12. slovenskega kongresa, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, je vrhunsko strokovnost in izjemen pomen njegovega dela s podelitvijo priznanja za življenjsko delo pri uveljavljanju in razvoju slovenske cestne in prometne stroke priznalo tudi našemu nekdanjemu sodelavcu Vladu Breščaku. Slednji je bil v družbi zaposlen od leta 1987 do leta 1997, ko je zaključil svojo poklicno pot.

Nazaj