30. 08. 2019

DRI je bil v okviru kompetenčnega centra za razvoj kadrov za inovativne stavbe KOC INOVATIS izbran na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, ki bo do leta 2022 podprl deset kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.

Ključni namen KOC INOVATIS je razvijanje kompetenc zaposlenih ter povezovanje in izmenjava dobrih praks med partnerskimi podjetji.

Za delovanje desetih izbranih kompetenčnih centrov, ki skupaj pokrivajo vseh deset področij Strategije pametne specializacije S4, so bila odobrena sredstva v višini 5.498.995,75 evrov. V času trajanja projekta je predvidenih kar 22.352 vključitev v usposabljanja, ki bodo z razvojem ključnih kompetenc okrepila konkurenčnost slovenskih podjetij v svetovnem gospodarstvu.

 

Nazaj