29. 05. 2015

Sredi maja 2015 je DRI podpisal pogodbo z Občino Logatec o izvajanju storitev nadzora pri ureditvi 1200-metrskega odseka regionalne ceste Rakek–Logatec skozi naselje Martinj hrib.

Skupaj jo financirata Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Logatec.

Dela obsegajo rekonstrukcijo ceste, gradnjo podpornih zidov, pločnikov, avtobusnih postajališč, ureditev odvodnjavanja, javne razsvetljave in vodovoda.

Nazaj