15. 04. 2011

DDC preimenovan v DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Na včerajšnji skupščini družbe DDC svetovanje inženiring, d.o.o. je bilo izvedeno preoblikovanje družbe DDC svetovanje inženiring, d.o.o. v družbo DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.

Na skupščini je AUKN kot edini družbenik sprejela nov Akt o ustanovitvi družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni akt o ustanovitvi družbe.

V skladu z novim aktom je nova družba ustanovljena z namenom, »da kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve. Družba lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost in nastopa na trgu s ciljem ustvarjanja dobička, vendar pri tem ne sme opravljati pretežnega oz. bistvenega dela svoje dejavnosti«.

Nazaj