VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

16. 11. 2023

Naziv delovnega mesta: VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2
Organizacijska enota: Projekt geotehnika rednega vzdrževanja
Opis del in nalog:

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega predvsem naloge s področja inženirske geologije, geotehnologije ali gradbeništva za izvajanje postopkov za realizacijo letnih planov s področja rednega vzdrževanja vgrajenih sistemov za zaščito pred podori vključno z nadzorom nad vzdrževalnimi deli in novogradnjo.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B ali višješolski programi smer inženirska geologija ali geotehnologija ali gradbeništvo
Zahtevano: Poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije. Zahtevana organizacijska sposobnost, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov dela iz področja, kjer sodeluje.
Želeno: znanje tujega jezika, strokovni izpit, delovne izkušnje s podroja inženirske geologije (IG analize) ali geotehnologije ali geomehanike
Delovne izkušnje: 3 leta
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 01. 12. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj