VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

17. 06. 2022

Naziv delovnega mesta: VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2
Organizacijska enota: Notranja revizija
Opis del in nalog:

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega predvsem načrtovanje, izvajanje notranjerevizijskih pregledov in izdelava notranjerevizijskih poročil ter priprava priporočil za izboljšave na tehničnem področju, spremljanje izvajanja priporočil, sodelovanje z organi družbe in drugimi nadzornimi inštitucijami, druge naloge po  navodilih vodje notranje revizije, ki sodijo v področje dela notranje revizije.

Izobrazba: Univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B ali višješolski programi gradbene ali tehnične smeri.
Zahtevano: Obvladovanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije. Zahtevana sposobnost celovitega presojanja in svetovanja, organizacijska sposobnost, natančnost, zanesljivost, etičnost in osebna integriteta ter poznavanje procesov dela iz področja, kjer sodeluje.
Želeno: znanje tujega jezika, strokovni izpit, izkušnje na področju revizije ali izkušnje pri gradnji/nadzoru/izvajanju infrastrukturnih projektov
Delovne izkušnje: 3 leta
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 25. 06. 2022 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj