Varnostnik nadzornik na Projektu upravljanja letališča Edvarda Rusjana v Mariboru

08. 03. 2023

Naziv delovnega mesta: Varnostnik nadzornik na Projektu upravljanja letališča Edvarda Rusjana v Mariboru
Organizacijska enota: letališče Edvarda Rusjana v Mariboru.
Opis del in nalog:

opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil in druga dela za organizacijsko enoto.

Izobrazba: srednja šola ali nižja stopnja izobrazbe, če so v celoti izpolnjene zahteve glede funkcionalnih znanj in sposobnosti.
Zahtevano: funkcionalna znanja – opravljeno izobraževanje za varnostnika oz. NPK Varnostnik, osnovna raven znanja angleškega jezika, poznavanje dela z računalnikom. Zahtevana delovna sposobnost, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov.
Želeno: opravljeno izobraževanje in pridobljena licenca za RTG operaterja.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 mesece

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 16. 03. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj