Varnostnik nadzornik

01. 03. 2023

Naziv delovnega mesta: Varnostnik nadzornik
Organizacijska enota: Projekt upravljanja letališča Edvarda Rusjana (kraj opravljanja dela: Maribor)
Opis del in nalog:

opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil in druga dela za organizacijsko enoto

Izobrazba: srednja šola ali nižja stopnja izobrazbe, če so v celoti izpolnjene zahteve glede funkcionalnih znanj in sposobnosti
Zahtevano: Funkcionalna znanja – opravljeno izobraževanje za varnostnika oz. NPK Varnostnik, osnovna raven znanja angleškega jezika, poznavanje dela z računalnikom. Zahtevana delovna sposobnost, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: opravljeno izobraževanje in pridobljena licenca za RTG operaterja
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom, neenakomerno razporejen delovni čas z različno dnevno razporeditvijo ur
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 06. 03. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj