STROKOVNI SODELAVEC/2 na Projektu Center za upravljanje in vodenje prometa na G+R cestah

06. 09. 2023

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/2 na Projektu Center za upravljanje in vodenje prometa na G+R cestah
Organizacijska enota: Dragomelj
Opis del in nalog:

opravlja organizacijska dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje. Delo obsega delo nadzornika prometa v CUVP (daljinsko spremljanje delovanja cestnih naprav, upravljanje naprav, upravljanje prometa in druge naloge v okviru delovanja CUVP).

Izobrazba: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni-B ali višješolski programi smeri: promet ali elektro ali komunala ali informacijska ali komunikacijska.
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov.
Želeno: znanje nemškega jezika, opravljen NPK za nadzornika prometa.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas.
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 14. 09. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj