Strokovni sodelavec/2 (M/Ž)

15. 06. 2018

Naziv delovnega mesta: Strokovni sodelavec/2 (M/Ž)
Organizacijska enota: Sektor za investicijsko dokumentacijo in sklade EU
Opis del in nalog:

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote in opravlja naloge po naročilu vodje, kot so:

  • Analiza prometnih potreb, analiza prometnih razmer, napovedi prometa,
  • Izdelava modelov v okolju PTV Vissum, kontrola in nadzor nad pripravo prometnih modelov, modeliranje prometa v realnem času,
  • Izdelava izračunov na osnovi prometnih količin,
  • Izdelava investicijske dokumentacije in vlog za EU sredstva.

 

Izobrazba: Najmanj višješolska strokovna izobrazba (6/2), gradbene ali tehnične smeri s področja prometa in/ali prometne tehnologije.
Zahtevano: Poznavanje dela z računalnikom (poznavanje orodij MS). Organizacijske sposobnosti, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov dela iz področja, kjer sodeluje.
Želeno: Znanje tujega jezika, vozniški izpit. Prednosti bodo imeli kandidati s poznavanjem orodij prometnega modeliranja (PTV Vissum, PTV Vissim), z magisterijem s področja prometa, z dokazljivimi izkušnjami prometnega planiranja in prometnimi tehnološkimi izračuni za železnice ter izkušnjami pri pripravi investicijske dokumentacije na infrastrukturne projekte.
Delovne izkušnje: 1 leto
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 25. 06. 2018 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj