STROKOVNI SODELAVEC/2

11. 12. 2023

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/2
Organizacijska enota: Finančno računovodski sektor
Opis del in nalog:

Opravlja strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje. Delo obsega predvsem obračun osebnih prejemkov zaposlenih in vseh drugih nalog, povezanih z evidencami prejemkov zaposlenih, vračil nadomestil zaposlenim, vodenjem gotovinske blagajne družbe, obdelovanjem knjigovodskih listin za evidentiranje in knjiženje.

Izobrazba: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni-B ali višješolski programi ekonomske smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika, poznavanje del s področja obračuna osebnih prejemkov zaposlenim in ostalih prejemkov v zvezi z delom in iz drugih pogodbenih razmerij
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 19. 12. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj