STROKOVNI SODELAVEC/2

06. 12. 2023

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/2
Organizacijska enota: Projekt ceste 3
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje. Delo obsega izdelavo projektnih nalog, naročanje, vodenje, koordiniranje in nadziranje izdelave projektne dokumentacije, pregled dokumentacije, usklajevanje pri pridobivanju mnenj ter sodelovanje v upravnih postopkih.

Izobrazba: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni-B ali višješolski programi gradbene smeri ali smeri prometno inženirstvo
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 05. 01. 2024 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj