STROKOVNI SODELAVEC/2

15. 09. 2023

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/2
Organizacijska enota: Projekt Center za upravljanje in vodenje prometa na G+R cestah (kraj opravljanja dela: Dragomelj)
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska dela in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje.

Delo nadzornika prometa v CUVP obsega daljinsko spremljanje cestnih naprav, upravljanje naprav, upravljanje prometa in druge naloge v okviru delovanja CUVP.

Izobrazba: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni-B ali višješolski programi naravoslovne, tehnične, družboslovne ali ekonomske smeri (prometna, komunalna, elektro, informacijska ali komunikacijska smer)
Zahtevano: Poznavanje dela z računalnikom. Zahtevana natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov.
Želeno: znanje tujega jezika, osnovno znanje nemškega jezika, opravljen NPK za nadzornika prometa
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas z neenakomerno razporejenim delovnim časom in nočnim delom.
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 23. 09. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.



Nazaj