STROKOVNI SODELAVEC/2

19. 07. 2023

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/2
Organizacijska enota: Projekt upravljanje in obnove avtocest
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje. Delo obsega spremljavo projektov, kot so finančni plani, izdelava planov realizacije in stroškov, priprava podatkov za mesečne situacije, vodenje evidenc o bančnih garancijah, BCP, priprava poročil, izdelava terminskih planov, pomoč pri pripravi analiz, poročil, navodil in drugih dokumentov.

Izobrazba: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni-B ali višješolski programi, gradbene, ekonomske ali druge tehnične smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 02. 08. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj