STROKOVNI SODELAVEC/2

24. 11. 2022

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/2
Organizacijska enota: Finančno računovodski sektor
Opis del in nalog:

Opravlja strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje. Delo obsega predvsem knjiženje glavne knjige, evidentiranje prejetih računov, priprava plačil družbe, vodenje ustreznih knjigovodskih evidenc, obračun DDV-ja.

Izobrazba: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni-B ali višješolski programi ekonomske smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika, izkušnje s knjiženjem finančnega poslovanja družbe
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 02. 12. 2022 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj