STROKOVNI SODELAVEC/2

27. 06. 2022

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/2
Organizacijska enota: Projekt železnice 7 (kraj opravljanja dela: Podnart)
Opis del in nalog:

Opravlja strokovne naloge na področju priprave projektov in druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

Delo obsega predvsem sodelovanje pri pripravi novih projektov na železniški progi Jesenice-Sežana (investicijska dokumentacija, projektiranje, razpisi za izvedbo).

Izobrazba: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni-B ali višješolski programi gradbene smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika, poznavanje gradbene zakonodaje, koordiniranje izdelave projektne dokumentacije in vsebin z drugimi deležniki v procesu, koordinacija komunikacije s predstavniki naročnika in drugimi nosilci urejanja okolja v fazi izdelave projektne dokumentacije (načrtov)
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 12. 07. 2022 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj