STROKOVNI SODELAVEC/1 na Projektu priprave projektov

14. 04. 2023

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1 na Projektu priprave projektov
Organizacijska enota: Ljubljana.
Opis del in nalog:

opravlja organizacijska in strokovna dela za področje ali organizacijsko enoto, organizira in koordinira postopke, vezane na pripravo projektne in druge dokumentacije za novogradnje in obnove avtocest, pripravlja in sodeluje pri pripravi terminskih in finančnih planov ter poročil in sodeluje pri postopkih javnih naročil ter opravlja druga dela po naročilu vodje.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B tehnične smeri.
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov.
Želeno: znanje tujega jezika.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas.
Poskusna doba: 2 meseca.

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 19. 04. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj