Strokovni sodelavec/1 (M/Ž)

22. 08. 2018

Naziv delovnega mesta: Strokovni sodelavec/1 (M/Ž)
Opis del in nalog:

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote Sektor za prostorsko in tehnično pripravo projektov, kot so dela priprave strokovnih podlag s področja varstva okolja, okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje v okviru priprave prostorskih aktov in projektne dokumentacije, ter pridobivanja upravnih dovoljenj s področja varstva okolja in izvajanja recenzij okoljske dokumentacije.

Izobrazba: najmanj visokošolska strokovna izobrazba (6/2) gradbene, krajinske arhitekture ali druge tehnične smeri
Zahtevano: znanje tujega jezika in obvladovanje dela z računalnikom, ter organizacijske sposobnosti, natančnost, zanesljivost in poznavanje procesov dela
Želeno: vozniški izpit in strokovni izpit, ter delovne izkušnje s področja varstva okolja, okoljskih poročil, recenzij okoljske dokumentacije
Delovne izkušnje: /
Trajanje zaposlitve: določen čas do 30. 4. 2021, s polnim delovnim časom
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 28. 08. 2018 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj